גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות
BarIlan

תשע"ז - קהילות במשפט

מרכז אקדמי: ד"ר שי שטרן

במרכזה של קבוצת הלימוד עמד אחד המוסדות החברתיים המוכרים, המורכבים והקשים ביותר להגדרה: הקהילה. עובר להקמת מדינת הלאום, שמשה הקהילה כמוסד החברתי העיקרי להשתייכותם של יחידים. המהפכה התעשייתית לצד זו התחבורתית ערערו את מעמדן של הקהילות כמוסדות חברתיים, תוך שהעתיקו את מוקד ההשתייכות אל המישור הלאומי. מציאות זו אמורה הייתה להשמיע היחלשות של מוסד הקהילה, ואולם נדמה כי השימוש בקהילה בשיח הציבורי, החברתי והמשפטי הינו רחב מאי פעם. במסגרת קבוצת המחקר עמדנו על שלוש שאלות מרכזיות העוסקות במוסד הקהילה ובביטוי שיש ליתן למוסד זה במסגרת המשפט.

קבוצת הלימוד בחנה מהי קהילה ומהם מופעיה בעת הנוכחית. בניסיון לעמוד על הגדרת מוסד הקהילה ביררנו תחילה האם ראוי כי הגדרה זו תושתת על מאפיינים מוגדרים, וככל שהתשובה לכך הינה חיובית: מהם המאפיינים הנדרשים לצורך הכרה בפעולה משותפת של יחידים כקהילה. עוד נשאלה השאלה האם ניתן ורצוי לערוך הבחנה בין הגדרות שונות של קהילה בענפי מחקר שונים, ובעיקר, האם המשפט משמיע הגדרה ייעודית של קהילה.

עמדנו על ההצדקות להכרה בקהילה כמוסד חברתי הראוי לביטוי משפטי. במסגרת זו דנו במתח שמקיימת הקהילה, המשמיעה שיתוף פעולה בין יחידים, עם תפיסות חברתיות אינדיבידואליות וליבראליות. בחנו האם חברה ליבראלית עשויה להצדיק הכפפה של זכויות היחידים לשיקול דעתם של אחרים והאם אין בהכרה זו משום העצמת היחידים המשתייכים לקבוצות פגיעות בחברה. בין היתר בחנו האם יש ביכולתה של הקהילה לשמש כמוסד מתווך בין היחיד והמדינה, בדגש על חברות רב תרבויות, דוגמת זו הנוהגת בישראל. לבסוף, ביקשנו לאמוד את היקף הביטוי שיש ליתן להכרה זו בקהילה כמוסד חברתי במשפט. במסגרת זו ביקשנו לאתר מופעים שונים של קהילתיות בענפי המשפט השונים דוגמת המשפט הציבורי, הפרטי, הדין הפלילי, דיני המשפחה ודיני העבודה. ניסינו לבדוק האם ניתן להצביע על תפיסה נורמטיבית מקיפה של מוסד הקהילה במכלול הביטויים המשפטיים, ושאלנו האם תפיסה כזו רצויה ואפשרית נוכח השונות הנוהגת בין ענפי משפט אלה. עוד ביקשנו לעמוד על המתח שבין קהילות שונות במרחב הישראלי ועל האפשרות כי המשפט יאפשר גיבושה של מדיניות להכרעה או להסדרה של מתחים אלה. במסגרת זו עמדנו על המתח הקשור לניסיונות של קהילות שונות בחברה הישראלית להשפיע על המרחב הציבורי, להתערבותה של המדינה בפעילותן של קהילות מיעוט וכן לשאלות של מיעוט בתוך מיעוט.

תוכנית מפגשים

 

תאריך

נושא

1.

22.11.2016

הקהילה ומקומה במשפט ובחברה

2.

6.12.2016

משפט ורב-תרבותיות בקהילה, בהנחיית פרופ' בני שמואלי וד"ר מנאל תותרי-ג'ובראן

3.

10.1.2017

יחסה של המדינה הליבראלית לקהילות מיעוט – הקהילה החרדית כמקרה מבחן

4.

14.3.2017

 

5. 15.4.2017 השלטון המקומי והקהילה
6. 16.5.2017 הקהילה ומשפט העבודה

"קהילות במשפט" היה נושאו של הכנס הבינלאומי השנתי של המרכז לשנת 2018