גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות
BarIlan

קורסים וסדנאות

אסטרטגיות לשינוי חברתי בנושאי דת ומדינה בישראל | פרופ׳ שחר ליפשיץ ועו״ד אלעד קפלן

שאלת המשפט ככלי לשינוי חברתי מעסיקה את המחקר והפרקטיקה זה עשרות בשנים. עיקר הדגש בתחום זה ניתן לשינוי מבנים חלוקתיים ומעמדיים, תוך קיבעון תפיסתי ביחס למהות שינוי חברתי ואופן קידומו. הקורס הנוכחי יבחן את גבולות היכולת להוביל שינוי חברתי דרך המשפט בזירות תרבותיות, אמוניות וקהילתיות: בתחומים בהם שולטת תודעת ה"סטטוס קוו" – כלומר העדר השינוי – במחלוקות השונות של דת ומדינה בישראל. מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע אקדמי וניסיון מעשי באשר לאסטרטגיות לשינוי חברתי בנושאי דת ומדינה בישראל. הקורס יביא להבנה עמוקה ביחס לשינוי חברתי, אסטרטגיות וזירות לשינוי חברתי ומקומו של המשפט במאבקים בנושאי דת ומדינה בישראל.

הקורס יוקדש לשני תחומי ידע:

(1) אסטרטגיות לשינוי חברתי - עיסוק במהותו ובהיקפו של המושג שינוי חברתי. דיון על זירות פעולה לשינוי חברתי, ותפקידו של המשפט ועוה"ד בזירות אלו. במסגרת זו נדון בפעילות פרלמנטרית, פעילות מינהלית, פנייה לבתי משפט, הקמת מוסדות מעין-משפטיים מתחרים למוסדות המדינתיים, ופעילות ברמת החברה.

(2) נושאי דת ומדינה בישראל - יישום האסטרטגיות שנלמדו על סוגיות משפטיות בנושא דת ומדינה. 

 

רב תרבותיות וזכויות מיעוטים | ד"ר מנאל תותרי-ג'ובראן

בשני העשורים האחרונים אנו עדים לתחיה מחדש של שיח הזהויות, לרבות עליית מרכזיותה של התרבות כמרכיב רלוונטי ועיקרי בעיצוב יחסי קבוצות ופרטים בתוך החברה. הקורס יתמקד בשאלות הנוגעות לאופן שבו המשפט מגיב לתופעות אלה ובהיבטים תיאורטיים הנוגעים ליחס הליברליזם לדרישותיהן של קבוצות תרבותיות מיעוט ואחרות לזכויות קבוצתיות במרחב; בחינוך; בתקשורת ועוד. העיסוק בסוגיית הזכויות הקבוצתיות של קהילות, אשר באופן אינהרנטי פוגעות בזכויות שונות של פרטים בתוך הקבוצה מעלה דילמות מורכבות בחברות רב-תרבותיות בכלל, ובחברה הישראלית בפרט; ולה השלכות חלוקתיות וסמליות על ארגון החברה ויחסי הכוחות בתוכה. במשך שנים מתנהל דו-שיח בין תיאורטיקנים הכותבים על הקשר המצוי והראוי בין פרטים וקהילות והיקף זכויותיהם במערכת ליברלית הפועלת בתוך חברה המורכבת משלל קהילות. במסגרת זו התפתחה גם כתיבה בתחום המשפט, המנתחת את האופן שבו הסדרים משפטיים והחלטות בתי משפט ממשיגים וראויים להמשיג קשרים אלו בתוכה. קורס זה יעסוק בכתיבה זו, יציף דילמות אלו וידון במתח שבין הזכות לתרבות של קבוצה (כל קבוצה: מיעוט כרוב) לבין זכויות ליברליות בשלל תחומים. חלקו הראשון יעסוק בדיון המושגי והתיאורטי של מונחי יסוד העומדים במוקד הקורס כגון "רב-תרבותיות", "מדינה רב-תרבותית", "מדינה ליבראלית", "זכויות תרבותיות", "זכויות קבוצתיות", "מיעוט", "מיעוט בתוך מיעוט" וכו'. החלק השני יבחן דילמות וסוגיות משפטיות המתעוררות במדינות רב-תרבותיות בהקשר זכויות קבוצתיות. הסוגיות שיבחנו כוללות את סוגיית הייצוג, זכויות שפה, העדפה מתקנת, שוויון קבוצתי, בעיית המיעוט בתוך מיעוט, וכו'.

 

הסדנה למשפט ציבורי | ד"ר אורי אהרונסון

הסדנה למשפט ציבורי תוקדש לשתי מטרות:

(1) חשיפת התלמידים/ות לדיון התיאורטי והביקורתי אודות הפוטנציאל, החשיבות והקשיים של מחקר בתחום המשפט החוקתי. לשם כך יוקדש השליש הראשון של הקורס לקריאה מודרכת של כמה טקסטים עדכניים בתיאוריה ובמתודולוגיה של המשפט החוקתי.

(2) מפגש עם חוקרות וחוקרים מהארץ ומהעולם, שיציגו מחקרים בהתהוות, יקבלו ביקורות כתובות מתלמידי/ות הסדנה, וישתתפו בדיון קבוצתי על המאמר המוצג בהינתן הקשר הידע המשותף על תחום המחקר. חלק זה, לו יוקדשו שני השלישים המאוחרים של הקורס, יתנהל במסורת סדנאות המחקר של הפקולטה, ויהיה מבוסס על קריאה מראש של טיוטת מאמר או פרק, הצגה קצרצרה של המחקר על-ידי כותב(ת)ו, הצגה בעל-פה של תגובות קצרות על-ידי כמה מתלמידי/ות הסדנה, ודיון קבוצתי בהשתתפות כל הנוכחים, אליו יוזמנו גם חברי/ות סגל ותלמידי/ות מחקר מקהילת המשפט הציבורי של הפקולטה. בבחירת המאמרים שיוצגו בסדנה יינתן דגש לגיוון מתודולוגי, מתוך מטרה לחשוף את התלמידים/ות לדרכים השונות בהן נעשה כיום המחקר בתחום המשפט הציבורי, בכלל זה מחקר נורמטיבי, היסטורי, אמפירי-כמותני, סוציולוגי ופילוסופי.

 

דת, קהילה ומדינה | ד"ר הילה בן אליהו

הקורס ייחודי ובנוי משני תהליכים מקבילים: תהליך לימוד חומרי הבסיס במבחר סוגיות משמעותיות ידי הסטודנטים. בענייני דת ומדינה, ובמקביל השתתפות בתהליך של דיאלוג ובניית הסכמה חברתית בנושאים שייבחרו על מוקדי המתח הגלויים והסמויים בין הכרעות הלכתיות-דתיות להכרעות שיפוטיות- חילוניות בנושאי חברה ומדינה דורשים עיון מעמיק הן בפסיקות עצמן, והן בהנחות היסוד האידיאולוגיות והערכיות העומדות בבסיסן, ובתוכן, היחס למוסדות המייצרים את אותן פסיקות. הקורס יעסוק בהיסטוריה המשפטית וההלכתית של עמדות עקרוניות אלה תוך השוואתן לתפיסות שונות של מערכות היחסים המורכבות שבין פרט, קהילה ומשפט. בין היתר יעסוק הקורס בתפיסות הלכתיות ומשפטיות שונות של סוגיות התהוות הסטטוס קוו, מעמד האישה, גיור ושאלת מיהו יהודי, נישואין וגירושין, המרחב הציבורי, ובסוגית השירות בצבא. בחינת הנושאים השונים תהיה באמצעות עיון בחומרים ראשוניים ממקורות המשפט העברי, בחומרים משניים מעולם המחקר, ופסקי דין של בית המשפט העליון.