גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות
BarIlan

תשע"ו - אחריות במשפט

מרכזים: פרופ' שחר ליפשיץ, ראש המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי, וד"ר תומר שדמי, פוסט-דוקטורנטית במרכז

מטרת קבוצת הלימוד לחקור את מושג האחריות מהיבטים שונים ואת הקשרים שבין שינויים בעולם ובין שינויים בתפיסת האחריות במשפט ובפילוסופיה. החקר מתבצע בצוותא - בחברותא, במתכונת בית-מדרשית, סביב טקסטים נבחרים, כאשר בכל מפגש נדון היבט אחר של המושג, בהנחיית מומחים מובילים בתחומם.

תוכנית המפגשים

 

תאריך

נושא

תוכן

 

1.

10.11.2015

זכויות, חובות ואחריות

במפגש עקבנו אחרי תהליכים רעיוניים-היסטוריים, ובהם העלייה בפופולריות של שיח זכויות האדם והתפשטות הביקורות על שיח הזכויות בסוף המאה ה-20, שהביאו דווקא בשנים האחרונות לעיסוק מוגבר במושג ה"אחריות". בהקשר זה אפשר להבין את מושג ה"אחריות" הן כמושג משלים, העוסק באחריותינו ההדדית לדאגה לזכויות חברינו, והן כמושג מתחרה וחלופי למושג הזכות.

2.

24.11.2015

אחריות ואשמה – בין צדק לחמלה, בהנחיית פרופ' אבי שגיא, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן

המפגש עסק במושג האחריות במסורת הפילוסופית הקיומית, ובעיקר בהגותם של קארל יאספרס, מרטין היידגר ואלבר קאמי. פרופ' שגיא הראה כיצד מושג האשמה הנוצרי, התגלגל במסורת זו, חולן והפך למושג האחריות המודרני. עסקנו במפגש באפשרויות שונות להבין את מושג האחריות בהקשר הזה – החל מאחריות פרטית של אדם לחייו וכלה באחריות שהיא חברתית במהותה, אחריות ביחס לאחרים. לבסוף שאלנו מה מערך הקשרים הראוי שבין אחריות מטאפיזית, אחריות מוסרית ואחריות משפטית.

3.

5.1.2016

האחריות המשפטית והפילוסופית נוכח האתגר הגלובלי, בהנחיית פרופ' יוסי דהאן, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

במפגש שאלנו אם הגלובליזציה, ומערך הייצור הגלובלי, אשר הגבולות המדיניים אינם מגבילים אותו, צריכים להשפיע על תפיסת האחריות המשפטית והמוסרית שלנו. שאלנו למי יש אחריות על תנאי העבודה הקשים בסדנאות-היזע שבמזרח הרחוק או על עבודת ילדים במקומות שונים ברחבי העולם, וכיצד ראוי להסדיר משפטית אחריות זו.
     

לאחר שבסמסטר הראשון עסקנו ביסודות הפילוסופיים של מושג האחריות, בסמסטר השני (מפגשים 4-7) ביקשנו לבחון כיצד יסודות אלה באים לידי ביטוי בדיסציפלינות משפטיות שונות,  ובחנו מקרוב כמה אתגרים משמעותיים לתפיסת האחריות המשפטית כיום.

4. 5.4.2016 אחריות ורגולציה בתנאי אי-ודאות, בהנחיית פרופ' אורן פרז, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן  

במפגש זה בחנו כלפי מי אחראים רגולטורים, מה נדרש מרגולטור על מנת שייחשב כרגולטור אחראי ומה הקשר בין אומץ לבין אחריות.

5. 31.5.2016 תכלית החברה העסקית ואחריותם החברתית של תאגידים, בהנחיית פרופ' ידידיה שטרן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן  

פרופ' ידידיה שטרן הציג בפנינו את תפיסתו בנוגע לתכלית החברה העסקית וביחד דנו כלפי אלו קהלים אחראים נושאי המשרה בתאגיד והאם יש צורך לשנות תפיסות יסוד אלה בנוגע לאחריותו של התאגיד.

6. 14.6.2016 אחריות משפטית: האם רק להימנע מנזק או גם להרבות טוב? בהנחיית פרופ' אריאל פורת, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

במפגש זה שאלנו שאלה יסודית הנוגעת למשפט הפרטי, האם המשפט צריך לעסוק כיום יותר במקרים בהם אדם מיטיב עם זולתו או להמשיך ולעסוק בעיקר במקרי גרימת נזק לזולת?

7. 1.7.2016 פגיעות כנקודת מוצא לחקר האדם והשלכותיה על האחריות, בהנחיית דר' מירי רוזמרין

ד"ר מירי רוזמרין הזמינה אותנו לחשוב מחדש על היסודות הפילוסופיים של תפיסת האחריות והציעה לראות בפגיעות ובתלות כמקור וכבסיס לאחריותנו לזולת.

"אחריות במשפט" היה נושאו של הכנס הבינלאומי השנתי של המרכז לשנת 2017